47

تعداد نمایشگاه برگزار شده

2,153

مجموع تعداد غرفه دار

308,500

تقریب تعداد بازدید کننده

61,400

تعداد متخصص دعوت شده

لیست خدمات نمایشگاهی که ما جهت تسهیل برگزاری شما شرکت کننده محترم ارائه میدهیم به شرح زیر است:

img
تجهیزات نمایشگاهی

ارائه تجهیزات نمایشگاهی و تجهیز غرفه توسط تیم متخصص اجرایی

img
غرفه سازی

ارائه خدمات غرفه سازی توسط نیروهای متخصص و با تجربه

img
تشریفات و خدمات پذیرایی

ارائه خدمات پذیرایی و تشریفات درسطوح مختلف

img
نیروی نمایشگاهی

تامین نیروی انسانی مجرب در مدت برگزاری نمایشگاه

سازمان های عضو