قوانین ثبت نام و برگزاری نمایشگاه
 • 1- درصورت اقدام به غرفه سازی ، غرفه دار میبایست طی نامه پیمانکار ساخت غرفه را معرفی نماید و پیمانکار مذکور بایستی کلیه نقشه های غرفه سازی را به ستاد برگزاری ارائه نماید.
 • 2- پیمانکار ساخت غرفه موظف است جهت خدمات غرفه سازی شامل (برق، نظافت و سایر خدمات) به ازای هر متر مربع عملیات غرفه سازی مبلغ 1.090.000 ریال و همچنین جهت کف سازی غرفه ها مبلغ 109.000 ریال بابت هر متر مربع(با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده) حساب اعلام شده از سوی ستاد اجرایی واقع در نمایشگاه (شماره شبا بانک شهر IR740610000000700836828536) واریز نماید. درصورت عدم واریز ، فضا جهت ساخت و ساز و تجهیز تحویل نمی گردد.
 • 3- پیمانکار ساخت غرفه بایستی یک فقره چک تخلیه به مبلغ 20.000.000 ریال در وجه شرکت برگزارکننده صادر نماید.
 • 4- حداکثر ارتفاع مجاز غرفه سازی در نمایشگاه 5/3 متر میباشد. درصورت ساخت غرفه 2 طبقه اخذ تاییدیه سازمان نظام مهندسی الزامی می باشد.
 • 5- درصورت غرفه آرایی ،غرفه دار موظف است طرح 3D غرفه را تهیه و از مهندس ناظر غرفه آرایی تاییدیه مربوطه را اخذ نماید.
 • 6- طرح غرفه هایی که در موقعیت دونبش یا سه نبش می باشد، بایستی بصورت باز طراحی گردند.
 • 7- استفاده از هرگونه لامپ رشته ای و پر مصرف ممنوع می باشد و غرفه داران و غرفه سازان فقط مجاز به استفاده از روشنایی فوق کم مصرف SMD-COB-LED می باشند.
 • 8- غرفه داران بایستی 12 ساعت قبل از شروع نمایشگاه نسبت به اتمام غرفه آرایی و چیدمان غرفه اقدام نمایند، درصورت عدم اتمام کار غرفه آرایی و چیدمان در موعد مقرر،‌به ازای هر یک ساعت تاخیر مبلغ 10میلیون ریال خسارت (وجه التزام) از غرفه دار خاطی دریافت خواهد شد.
 • 9- تحویل غرفه فقط درصورت تسویه حساب کامل امکان پذیر بوده و نیاز به اخذ برگه تسویه حساب از ستاد برگزاری نمایشگاه می باشد.
 • 10- مشارکت کننده حق واگذاری غرفه به غیر را ندارد. درصورت مشاهده از فعالیت غرفه جلوگیری به عمل خواهد آمد.
 • 11- مسئولین غرفه در ایام برگزاری میبایست یک ساعت قبل از شروع به کار نمایشگاه و 30 دقیقه پس از خاتمه ساعت کاری نمایشگاه در غرفه های خود حضور داشته باشند.
 • 12- کلیه مشارکت کنندگان موظف هستند در روز بعد از پایان نمایشگاه نسبت به تخلیه غرفه خود اقدام نموده و در غیر اینصورت غرفه تخریب و تخلیه شده و هزینه آن از محل چک تخلیه غرفه تامین خواهد شد.
 • 13- در صورت انصراف به هر دلیلی به هیچ وجه مبلغ واریزی استرداد نخواهد شد.
 • 14- درصورتیکه که غرفه دار به پوشش بیمه ای خود اقدامی ننماید ، نمایشگاه در این خصوص هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد داشت.
 • 15- برگزار کننده اختیار تام در پذیرش و یا عدم پذیرش درخواست کلیه مشارکت کنندگان در هر مرحله از ثبت نام را دارد.
 • 16- رعایت شئونات اسلامی برای افراد داخل غرفه الزامیست (عدم استفاده از کروات و پاپیون برای آقایان و عدم استفاده از لوازم آرایشی و رعایت حجاب کامل برای بانوان (مقنعه) طبق ارزش های اسلامی ضروری بوده و متخلفین حق حضور در غرفه را نخواهند داشت).
 • 17- ارائه کارت شناسایی غرفه دار جهت ورود به نمایشگاه و نصب آن در غرفه الزامی می باشد.
 • 18- عدم رعایت قوانین و مقررات عمومی نمایشگاه به مجری این اختیار را داده که نسبت به پلمپ غرفه اقدام نماید.
 • 19- غرفه دار می بایست نسبت به بیمه نمودن محیط کار خود اقدام نماید به نحوی که بیمه نامه مذکور پاسخگوی هر گونه خسارت احتمالی به نمایشگاه یا بازدیدکننده و ... باشد.